Ôtô bỏ động cơ, gắn đầu máy công nông, khởi động bằng cách quay tay

Gia Nguyễn Nguồn: FB

Bình luận Ic comment spice
0

Ic post comment off
Bình luận

Đăng bình luận