Tag: hợp tác

Siêu xe BMW M1 được tìm thấy sau 25 năm thất lạc

Siêu xe BMW M1 được tìm thấy sau 25 năm thất lạc

Một chiếc siêu xe BMW M1 đặc biệt nhất trên thế giới đã biến mất từ năm 1993. Gần đây nó đã được phát hiện trong một gara ở phía đông London, đây là chiếc M1 hiếm nhất tồn tại với nhiều chi tiết độc đáo. Chiếc M1 này lần đầu tiên được bán cho một khách hàng...