Tag: dòng xe

Triệu hồi hơn 100 xe Land Rover và Jaguar tại Việt Nam

Triệu hồi hơn 100 xe Land Rover và Jaguar tại Việt Nam

Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, 110 xe Land Rover bao gồm các dòng xe Discovery Sport SE (được sản xuất từ tháng 7 - 12/2017), Velar S (sản xuất từ tháng 5 - 6/2018), Evoque HSE (sản xuất từ tháng 9/2016 -11/2017), cần phải được cập nhật phần mềm của xe.Ngoài Land Rover, 8 xe...