Tag: điều chỉnh

Một điều chỉnh mới, giá lăn bánh xe tăng hơn 200 triệu đồng

Một điều chỉnh mới, giá lăn bánh xe tăng hơn 200 triệu đồng

Soi kỹ 111 mẫu ô tô dưới 9 chỗ ngồi nằm trong đợt bổ sung, điều chỉnh giá phí trước bạ của Bộ Tài chính mới đây (theo Quyết định 1112/QĐ-BTC), xu hướng tăng giá tính phí là chủ đạo. Nếu như chiều giảm giá tính phí trước bạ có 22 mẫu thì ở chiều tăng giá, danh...