Tag: can chi

Dân lo nghỉ Tết, doanh số hàng loạt hãng xe tụt dốc thê thảm

Dân lo nghỉ Tết, doanh số hàng loạt hãng xe tụt dốc thê thảm

Cụ thể, tổng lượng xe bán ra tháng qua chỉ khoảng 13.140 chiếc, giảm hơn 20.300 chiếc so với tháng trước. Riêng xe con tiêu thụ chỉ đạt hơn 9.100 chiếc, giảm hơn 11.300 chiếc, lượng tiêu thụ chỉ bằng 30% so với tháng trước đó.Doanh số tiêu thụ xe hơi tháng 2/2019 trùng thời...