Category: Volkswagen

Đánh giá Volkswagen Polo 2019 – thiết kế nội ngoại thất & vận hành

Đánh giá Volkswagen Polo 2019 – thiết kế nội ngoại thất & vận hành

Đánh giá Volkswagen Polo 2017 – thiết kế nội ngoại thất & vận hành: Volkswagen Polo 2017 sẽ chỉ xuất hiện các phiên bản 5 cửa và không được sản xuất theo cấu hình 3 cửa như trước đây. Đây sẽ là hatchback đầu tiên của công ty sẽ được thực hiện theo cách của...